Flash

Cenník ubytovania

A
kategória


izba so samostatnou
kúpeľňou a WC
Číslo izby Počet stálych lôžok Počet prísteliek CENA
osoba za noc / min. objednávka
1 3 1 13 / 18 €
4 4 1
7 4 0

B
kategória


spoločná kúpeľňa
a WC na chodbe
Číslo izby Počet stálych lôžok Počet prísteliek CENA
osoba za noc / min. objednávka
2 4 0 11 / 16 €
3 3 0
5 6 0
6 4 1
8 9 0
9 10 0
10 10 2

C
kategória
DORMITORY


dormitory
spoločná kúpeľňa
a WC na chodbe
podkrovie Počet stálych lôžok Počet prísteliek CENA
osoba za noc / min. objednávka
0 25 8 €
(7 € s vlastným spacákom)

Stanovanie
NA ZÁHRADE


spoločná kúpeľňa a WC
na chodbe v Hosteli
Počet stanov CENA
osoba za noc / min. objednávka
cca. 5 7 / 12 €

Prenájom priestorov CENA
Spoločenské miestnosti 7 € / h.
resp. 30 € / deň

Ostatné poplatky CENA
Daň za ubytovanie (platia hostia od 15 r.) 0,50 € / noc
Použitie práčky a sušičky 3 €
Parkovanie na dvore 3 € / deň
Príplatok za psa 5 € / deň
Používanie grilu na záhrade dohodou
Raňajky (po dohode) 3 € / 2,50 €*
Strata kľúča 2 € / kus
Poškodenie inventára a vybavenia úhrada reálnej škody
Pokuta za fajčenie v objekte 10 €
Pokuta za väčšie znečistenie priestorov podľa rozsahu

*dieťa do 12 r.

Služby bez poplatku Internet (počítač v hale a WiFi v celom objekte)
Používanie kuchyne a jedálne
Použitie herne v pivnici
Používanie stolnotenisového stola (ak nie je miestnosť prenajatá)
Používanie záhrady - posedenie, hry, ohnisko, opekanie... (okrem parkovania a používania grilu)


Dôležité upozornenie
Cena ubytovania sa platí od počtu obsadených lôžok, nie za celú kapacitu izby, hodnota objednávky ubytovania však musí byť aspoň vo výške minimálnej objednávky!
Ubytovať sa je možné od 14,00 do 20,00 hod, po dohode aj neskôr. V prípade, že sa hostia neubytujú do uvedenej hodiny a neoznámia neskorší príchod, rezervácia prepadá. Odubytovanie je do 11,00 hod.

Pre hostí so psom alebo iným domácim zvieratkom platí:
- Zákaz nechávania bez dozoru na izbe
- Povinnosť vodiť psa po dome na vôdzke resp. s náhubkom
- Zákaz venčenia na záhrade

Daň za ubytovanie (miestny turistický poplatok)
Poplatok vo výške 0,5 € za osobu a noc platia osoby nad 15 rokov a nie je započítaný v cene ubytovania. Juraj s.r.o. ho následne odvádza mestu Banská Štiavnica.

Zľavy
Klienti si môžu vopred alebo pri príchode uplatniť nasledujúce zľavy (zľavy nie je možné kombinovať):
- Členovia Slovenského skautingu a Junáka – svazu skautů a skautek ČR s platným preukazom - 3 € na osobu/noc
- Skupiny nad 10 osôb alebo pobyt dlhší ako 5 dní - cena dohodou
- Dieťa do 6 rokov bez samostatného lôžka – zdarma
- Dieťa od 6 – 12 rokov zľava 2 € z ceny
- V kategórii C pri použití vlastného spacáku (treba oznámiť vopred pri rezervácii) zľava 1 €.

Storno poplatky
pri zrušení rezervácie skupiny do 10 osôb:
- do 3 dni vopred - 0 %,
- do 24 hodín vopred - môžeme si účtovať 10 %,
- menej ako 24 hodín vopred - môžeme si účtovať 50% kalkulovanej ceny
pri zrušení rezervácie skupiny nad 10 osôb:
- viac ako 30 dní vopred - 0 %
- do 14 dní vopred - môžeme si účtovať 30 %,
- do 7 dní vopred - môžeme si účtovať 50 %
- menej ako 7 dní vopred - môžeme si účtovať 80 % kalkulovanej ceny

Spôsoby platby
Platby prijímame v hotovosti na recepcii zariadenia.
Platbu kartami z technických príčin neprijímame.
Po dohode je možné platiť prevodom na účet.

Stravovanie
- Skupinám od 8 osôb ponúkame prípravu raňajok (treba dohodnúť vopred). Cena je 3 €.
- Skupinám od 8 osôb po dohode zabezpečujeme aj plnú penziu v cene už od 9,70 €.
- V prípade menej ako 8 osôb účtujeme raňajky sumou 4 € na osobu.

Spoločenské miestnosti
Za spoločenské miestnosti si účtujeme 7 € na hodinu, resp. 30 € na deň, prípadne sa cena stanovuje dohodou. Po dohode je možné zapožičať projektor, stojan na flipchart a pod.

Dormitory
Je štýl spoločného ubytovania v jednej izbe aj s ďalšími ľuďmi.
V prípade, že hostia chcú byť na izbe kategórií C sami a je to z prevádzkových dôvodov možné, platia ceny účtované za ubytovanie v kategórii B (okrem väčších skupín, ktoré obsadia celú miestnosť).
Vo vykurovacej sezóne si vyhradzujeme právo poskytovať ubytovanie v kategóriách C iba skupinám od 8 osôb.

Cenník platí od 1. 2. 2015.
Mgr. Martin Macharik, konateľ Juraj s.r.o.